Ispis

Natječaj 19.1.2023. - tajnik/ca školske ustanove - poziv na razgovor

on .

KLASA:112-07/23-01/01
URBROJ:2198-1-66-23-04
Zadar, 03.02. 2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječaju objavljenom dana 19.01.2023. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole za radno mjesto tajnik/ca Škole.

POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će se u utorak 7. veljače 2023. godine, u OBRTNIČKOJ ŠKOLI GOJKA MATULINE ZADAR, u Uredu ravnateljice po rasporedu u tablici.

Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati:

Redni broj

Inicijali kandidata i vrijeme razgovora

1.

E.G. 9.00 h

2.

N.Č. 9.15 h

3.

A.G. 9.30 h

4.

S.M. 9.45 h

5.

D.M. 10.00 h

6.

A.P. 10.15 h

7.

I.L.L. 10.30 h

8.

A.G. 10.45. h

9.

M.B. 11.00 h

10.

M.M. 11.15 h

11.

A.M.Z. 11.30 h

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema rednom broju s liste kandidata.

Svim pozvanim kandidatima/kinjama poslat će se poziv na dostavljenu mail adresu.

Povjerenstvo na razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova na intervjuu.

Poziv na razgovor objavljen je dana 3.2.2023. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar http://www.obrtskolgm.hr/

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA