Ispis

Natječaj 1.3.2021. - poziv na razgovor (nastavnik tehnologije frizerstva)

on .

KLASA:112-01/21-01/10

URBROJ:2198-1-66-21-04

Zadar,  17. 03. 2021.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječaju objavljenom dana 01.03. 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto nastavnika tehnologije frizerstva.

POZIV NA RAZGOVOR

 

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se dana  22.03. 2021. godine, s početkom u 10.30. sati,

u OBRTNIČKOJ ŠKOLI  GOJKA MATULINE ZADAR, u uredu ravnateljice,

Ako kandidat  ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema rednom broju s liste kandidata.

Povjerenstvo na razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario/la najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova na  intervjuu.

Poziv na razgovor  objavljen  je dana 17.03. 2021. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar  http://www.obrtskolgm.hr/

Ime i prezime kandidata

Vrijeme razgovora

1. Marija Barišić

                    10.30. – 10.45.