Ispis

Natječaj 1.3.2021. - poziv na razgovor (nastavnik hrvatskog jezika)

on .

KLASA:112-01/21-01/4

URBROJ:2198-1-66-21-04

Zadar, 17. 03. 2021.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po  natječaju objavljenom dana 01.03.2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika.

POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se dana  22.03.2021. godine, po rasporedu

u OBRTNIČKOJ ŠKOLI  GOJKA MATULINE ZADAR, u uredu ravnateljice

Ako kandidat/kinja  ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom   natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema rednom broju s liste kandidata.

Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario/la najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova na  intervjuu.

Poziv na razgovor  objavljen  je dana 17.03. 2021. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar  http://www.obrtskolgm.hr/

Ime i prezime kandidata

Vrijeme razgovora

1. Željka Perica

9,00 - 9,15

2. Sanda Babić

9,15 - 9,30

3. Boris Krneta

9,30 - 9,45

4. Katarina Dukovac

9,45 - 10,00

5. Marina Prekpalaj

10,00 - 10,15

6. Mate Bratović

10,15-10,30

 

 

7. Domagoj Lovrić

10,45 - 11,00

8. Anđela Špaleta

11,00 - 11,15

9. Ivana Stanišić

11,15 - 11,30

10. Antonia Baričević

11,30 - 11,45

11. Zrinka Vidović

11,45 - 12,00

12. Andrea Milin

12,00 - 12,15

13. Martina Drobnak

12,15 - 12,30

14. Josipa Glavan

12,30 - 12,45

15. Božena Bučić

12,45 - 13,00

16. Nikolina Šaponja

13,00 - 13,15