Ispis

Nastava na daljinu - korisne poveznice

on .

Ispis

Obavijest - nastava na daljinu

on .

Dragi učenici i roditelji,

od srijede 18. ožujka 2020. godine i službeno počinje odvijanje nastave na daljinu. Otvorene su virtualne učionice za sve razrede u aplikaciji Yammer.

Aplikaciji će učenici i nastavnici pristupati s AAI korisničkim imenom i lozinkom. Predmetni nastavnici će objavljivati nastavne sadržaje za svoje predmete prema rasporedu tog dana. Učenici su obavezni svaki dan biti aktivni u svojim virtualnim učionicama, pratiti nastavne sadržaje i upute, te izvršavati zadane zadatke o čemu evidenciju vode predmetni nastavnici i razrednici. Za sva pitanja možete se obratiti razredniku/ci i/ili predmetnom nastavniku/ci.

Sretno svima!

Ispis

Popis odabranih ponuda (1/2020)

on .

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 1/2020. i izbor najpovoljnije ponude za putovanje u Prag objavljuje

POPIS ODABRANIH PONUDA

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira putovanje u Prag na roditeljskom sastanku u srijedu 26.02.2020. godine u 17 sati.

Predsjednik povjerenstva,
Marin Pedić

Za detalje kliknite ovdje.

Ispis

Javni poziv za ponude 1/2020

on .

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14.i 81/15.) Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, objavljuje javni poziv za ponude za organizaciju izvanučioničke nastave.
Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Obrazac poziva za PONUDU 1/2020 možete preuzeti ovdje.

Ispis

Obavijest o izboru kandidata

on .

KLASA:112-01/19-01/
URBROJ:2198-1-66-19-08
ZADAR, 20.12.2019.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto nastavnika /ce poslovanje u struci, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata tjedno,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole 17.12.2019. da je nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 20.12. 2019. godine,

IZABRAN/A

DANICA ZDRILIĆ za radno mjesto nastavnika poslovanje u struci na nepuno neodređeno radno vrijeme.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 23.12. 2019. mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, https://www.obrtskolgm.hr/ i oglasnoj ploči Škole.

Ravnateljica:

Silvana Ujdur Bilan, mag.

Ispis

Natječaj 6.12.2019. - poziv na razgovor

on .

KLASA:112-01/19-01/

URBROJ:2198-1-66-19-04

Zadar,  17. prosinca 2019.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječaju objavljenom dana 06.12. 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto nastavnika/ce  poslovanje u struci

POZIVA NA RAZGOVOR

Ispis

Natječaj 6.12.2019. - nastavnik poslovanje u struci

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar,  Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

NASTAVNIK POSLOVANJE U STRUCI – na neodređeno nepuno radno vrijeme 2 nastavna sata tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena – 1 izvršitelj/ica