Ispis

Natječaj 7.3.2018.

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.) ) i članka 101. Statuta, Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića br. 32 raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto: Nastavnik/ca engleskog jezika

Ispis

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole 21.2.2018.

on .

Na temelju članka 126. i  članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13.,152/14. i 7/2017.) te članka 98. Statuta Škole, Školski odbor Obrtničke škole Gojka Matuline  Zadar, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Ispis

Pomoćnički ispit - polaganje i kalendar

on .

KALENDAR POMOĆNIČKIH ISPITA ZA RAZDOBLJE OD LIPNJA 2017. DO OŽUJKA 2018. GODINE

Na temelju članka 62. Zakona o obrtu (Narodne novine br. 43/13), članka 6. Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (Narodne novine, br. 62/14) i članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ravnatelj Mile Živčić donosi Kalendar pomoćničkih ispita za razdoblje od lipnja 2017. do ožujka 2018. godine.

Kalendar možete preuzeti ovdje.
 
 
 
Ispis

Obavijest o početku nastave 2017./2018.

on .

U ponedjeljak, 4. rujna 2017. godine

učenici će biti primljeni po slijedećem rasporedu:

1. razredi u 10 sati, a učenici 2., 3. i 4. razreda u 11 sati.