Ispis

Obavijest o odabiru putničke agencije (001-2018)

on .

OBAVIJEST O ODABIRU PUTNIČKE AGENCIJE ZA PROVEDBU MATURALNE EKSKURZIJE U GRČKU

Nakon održanog roditeljskog sastanaka učenika drugih i trećih razreda i provedenog glasovanja, za organizaciju i izvedbu maturalne ekskurzije u Grčku,  većinom glasova nazočnih roditelja odabrana je agencija:

F-tours d.o.o., Split.

Ispis

Pomoćnički ispit - kalendar (od 6./2018. do3/2019.)

on .

KALENDAR POMOĆNIČKIH ISPITA ZA RAZDOBLJE OD LIPNJA 2018. DO OŽUJKA 2019. GODINE

Na temelju članka 62. Zakona o obrtu (Narodne novine br. 43/13), članka 6. Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (Narodne novine, br. 62/14 i 86/15) i članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ravnatelj Mile Živčić donosi Kalendar pomoćničkih ispita za razdoblje od lipnja 2018. do ožujka 2019. godine.

Kalendar možete preuzeti ovdje.
 
 
Ispis

Popis odabranih ponuda (001-2018)

on .

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 001/2018. i izbor najpovoljnije ponude za putovanje u Grčku objavljuje

POPIS ODABRANIH PONUDA

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira putovanje u Grčku.

Za detalje kliknite ovdje.

Ispis

Javni poziv za ponude 001-2018

on .

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14.i 81/15.) Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, objavljuje javni poziv za ponude za organizaciju izvanučioničke nastave.
Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Obrazac poziva za PONUDU 001/2018 možete preuzeti ovdje.

Ispis

Odluka o imenovanju ravnateljice Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar

on .

OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR
ŠKOLSKI ODBOR
KLASA:602-03/18-04/41
URBROJ:2198-1-66-18-04
Zadar, 13. travnja 2018.


Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), članka 38. do 42. Zakona o ustanovama ("N.N." broj: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 113. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, uz prešutnu suglasnost Ministrice znanosti i obrazovanja Školski odbor Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar na svojoj 14. sjednici održanoj dana 13.travnja 2018.godine, pod 2. točkom dnevnog reda, donio je

O D L U K U
O IMENOVANJU RAVNATELJICE OBRTNIČKE ŠKOLE GOJKA MATULINE ZADAR

Odluku možete preuzeti ovdje.