Ispis

Obavijest o početku nastave 2017./2018.

on .

U ponedjeljak, 4. rujna 2017. godine

učenici će biti primljeni po slijedećem rasporedu:

1. razredi u 10 sati, a učenici 2., 3. i 4. razreda u 11 sati.

Ispis

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole 28.8.2017.

on .

Na temelju članka 126. i  članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13.,152/14. i 7/2017.) te članka 98. Statuta Škole, Školski odbor Obrtničke škole Gojka Matuline  Zadar, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Ispis

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

on .

Na temelju članka 126. i  članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13.,152/14.  i  7/2017.) te članka 98. Statuta Škole, Školski odborObrtničke škole Gojka Matuline  Zadar, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole