Ispis

Obavijest o upisu u I. razred za školsku godinu 2020./2021.

on .

Objavljujemo KRATKE UPUTE:

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u pojedini program obrazovanja:

Frizer i pediker - liječnička svjedodžba medicine rada, ugovori o naukovanju, upisnica;

Kozmetičar - potvrda nadležnoga školskog liječnika, ugovori o naukovanju, upisnica

Datumi zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis:

UPISNICE i ostali dokumenti dostavljati će se u školu od 29. do 31.srpnja 2020. od 09:00 do 12:00 sati

ili  skenirano e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Popis licenciranih frizerskih i pedikerskih salona  kod kojih se ovjeravaju ugovori o naukovanju 

nalazi se na web stranici  škole www.obrtskolgm.hr (Informacije - Popis slobodnih naučničkih mjesta 2020./21.)

Informacije dostupne na:

www.obrtskolgm.hr

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

FB stranica: Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar

Tel: 023 239 018, 023 236 228

Ispis

Obavijest o izboru kandidata po natječaju 17.6.2020.

on .

KLASA:112-01/20-01/01
URBROJ:2198-1-66-20-07
ZADAR, 8. srpnja 2020.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto spremač/ica Škole, 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole 17. lipnja 2020. da je nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 7. srpnja 2020. godine,

IZABRAN/A

ELIZABETA LEMEZINA za radno mjesto spremačica Škole na puno neodređeno radno vrijeme.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 8. srpnja 2020. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, https://www.obrtskolgm.hr/ i oglasnoj ploči Škole.

Ravnateljica:

Silvana Ujdur Bilan, mag.

Ispis

Natječaj 17.6.2020. - poziv na razgovor

on .

KLASA:112-01/20-01/

URBROJ: 2198-1-66-20-04

Zadar, 1. srpnja 2020.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječaju objavljenom dana 17. 6. 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto spremač/ica

POZIVA NA RAZGOVOR

Ispis

Natječaj 17.6.2020. - spremač/ica

on .

Na temelju odredbi Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/2014., 127/2017. i 98/19.), članka 107., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ), a nakon dobivenih podataka o iskazanim potrebama Upravnog odjela za povjerene poslove državne uprave, te članka 101. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića  br. 32, ravnateljica  Škole dana  17. lipnja  2020. godine donosi slijedeću 

O  D  L  U  K  U    O  RASPISIVANJU

N A T J E Č A J A

za radno mjesto 

Raspisuje se natječaj za radno mjesto:

SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ca, - završena osnovna škola (NKV) na neodređeno radno vrijeme – 40 sati tjedno – 8 sati dnevno

Ispis

Nastava na daljinu - korisne poveznice

on .