Ispis

Javni poziv za ponude 001-2019

on .

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14.i 81/15.) Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, objavljuje javni poziv za ponude za organizaciju izvanučioničke nastave.
Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Obrazac poziva za PONUDU 001/2019 možete preuzeti ovdje.

Ispis

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (BV-02/18)

on .

Na temelju članka 115. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar i članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, KLASA: 602-03/17-02/116; URBROJ: 2198-1-66-17-01, od 5. srpnja 2018., -ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, Zadar, OIB: 85736442227, kao naručitelj, dana 20. srpnja 2018. godine, donosi:

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti:

sanacija dijela zgrade - IV faza

Sanacija dijela zgrade - IV faza - dokument možete preuzeti ovdje

Ravnateljica:
Silvana Ujdur Bilan, mag.

 

Ispis

Bagatelna nabava - BV-01/18 - poništenje

on .

OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE

ZADAR

KLASA: 602-03/18-03/118

URBROJ: 2198-1-66-18-01
Zadar, 06. srpnja 2018.

Na temelju članka 100. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar i članka 16. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, KLASA: 602-03/17-02/116; URBROJ: 2198-1-66-17/01, od 05. srpnja 2018., - ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, Zadar, OIB: 85736442227, kao naručitelj, dana 6. srpnja 2018. godine, donosi:

O D L U K U

o poništenju natječaja za sanaciju dijela zgrade-IV.faza

Poništava se odluka o početku postupka jednostavne nabave BR. BV- 01/18. objavljena na mrežnim stranicama škole 20. lipnja 2018. godine.