Ispis

Odluka o odabiru - ponuda 1/2023

on .

KLASA: 602-02/23-17/1
URBROJ: 2198-1-66-23-02

U Zadru, 4. travnja 2023.

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67./14., 81./15., i 53./21.) , po pozivu broj 1/2023., u postupku provedbe javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučionične nastave – školske ekskurzije u Španjolsku učenika drugih razreda (2. b i 2.c) i trećeg razreda (3. a) Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar za školsku godinu 2022./2023., na roditeljskom sastanku održanom 4. travnja 2023. godine, roditelji učenika za koje se organizira školska ekskurzija, nastavnici pratitelji i stručna suradnica pedagoginja: Ivan Jurjević, prof., Iva Cupać, prof., Josipa Jurica, prof. većinom glasova nazočnih donijeli su

ODLUKU

o odabiru ponude za višednevnu izvanučioničnu nastavu – školska ekskurzija – Španjolska (broj poziva 1/2023.)

I.

Odabire se ponuda F-tours, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, 21000 Split za organizaciju i realizaciju višednevne izvanučionične nastave – školske ekskurzije učenika drugih razreda (2. b, 2.c ) i trećeg razreda (3.a) Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar za školsku godinu 2022./2023., prema javnom pozivu broj 1/2023.

II.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom njenog donošenja.

III.

Ova odluka se objavljuje na internetskim stranicama Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar.

Predsjednik Povjerenstva za provedbu:

v. r. Ivan Jurjević, prof.

Ispis

Popis odabranih ponuda (1/2023)

on .

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 1/2023. i izbor najpovoljnije ponude za putovanje u Španjolsku objavljuje

POPIS ODABRANIH PONUDA

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira putovanje u Španjolsku na roditeljskom sastanku u utorak 4. travnja 2023. godine u 17:30 sati.

Predsjednik povjerenstva,
Ivan Jurjević, prof.

Za detalje kliknite ovdje.

Ispis

Javni poziv za ponude 1/2023

on .

KLASA: 602-02/23-08/03
URBROJ: 2198-1-06-23-01

Zadar, 14. veljače 2023.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničnu nastavu Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar dana 14. veljače 2023. godine objavljuje:

 JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučionične nastave (školska ekskurzija)

Na temelju članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“ br. 87/14., 81/15., 53/21.) objavljujemo javni poziv za odlazak učenika drugih (2b, 2c) i trećih razreda (3a) školske godine 2022./2023. na višednevnu izvanučioničnu nastavu (školska ekskurzija).

Ispis

Popis odabranih ponuda (1/2020)

on .

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 1/2020. i izbor najpovoljnije ponude za putovanje u Prag objavljuje

POPIS ODABRANIH PONUDA

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira putovanje u Prag na roditeljskom sastanku u srijedu 26.02.2020. godine u 17 sati.

Predsjednik povjerenstva,
Marin Pedić

Za detalje kliknite ovdje.

Ispis

Javni poziv za ponude 1/2020

on .

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14.i 81/15.) Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, objavljuje javni poziv za ponude za organizaciju izvanučioničke nastave.
Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Obrazac poziva za PONUDU 1/2020 možete preuzeti ovdje.